GRANXAS

AS NOSAS GRANXAS,

AS MÁIS SAUDABLES

 

PRODUCIÓN NO CHAN

Despois de máis de 30 anos criando pitiños e sendo líderes peninsulares neste modelo de produción, adaptamos e melloramos as instalacións para lograr unha maior igualdade nos lotes, xa sexan de pitiños de curral ou ecolóxicos, ao mesmo tempo que intentamos crear un ambiente no que as aves sintan e recrean do xeito máis semellante ao que farían no seu estado natural. Así, coa instalación de perchas e aseladeiros axustables en altura, conseguimos reducir a agresividade ao tempo que adestramos ás aves en comportamentos que serán moi útiles como futuras poñedoras.

PRODUCIÓN EN AVIARIO

Optamos pola construción de aviarios de última xeración que supoñan un manexo e adestramento das aves moi esixentes, o que acaba determinando o potencial da futura poñedora nos pavillóns do noso cliente final. Os criadeiros que posuímos albergan algunhas aves que se adaptarán a todos os modelos de tendido dos nosos potenciais clientes, incluso nas instalacións máis esixentes para aves á hora de durmir e de ascenso ás plantas superiores.

PRODUCIÓN EN GAIOLA

Mellóranse constantemente as instalacións de gaiolas, xa que se cambiou a iluminación tradicional por lámpadas LED cálidas ou en sistemas de calefacción baseados en biomasa, apostando así por ser máis sostibles, ao mesmo tempo, para proporcionar maior benestar e calidade dos lotes de aves, reproducimos estas con densidades adecuadas, o que afecta o potencial final da galiña na súa fase de posta.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

PARA O AUTOCONSUMO DE ELECTRICIDADE

 

Rosales Grupo Avícola, S.L. reforza o seu compromiso co medio ambiente grazas á instalación dunha central solar fotovoltaica para autoconsumo na súa sede central en Salvaterra de Miño (Pontevedra).

A nova instalación fotovoltaica xerará o 40% da electricidade consumida nas instalacións e evitará a emisión á atmosfera de máis de 4 toneladas de C02.

A instalación fotovoltaica contou cun 45% de apoio da Xunta de Galicia a través do INEGA enmarcado na convocatoria de subvencións de 2019 para Proxectos de Enerxía Renovable e Aforro e Eficiencia Enerxética en empresas primarias de produción agrícola (Fondos propios da Xunta de Galicia).

En 2020 Rosales Grupo Avícola seguiu apostando polas enerxías renovables coa instalación de novos proxectos fotovoltaicos nas súas oficinas centrais en Salvaterra de Miño e nunha das súas granxas situadas en Rairiz de Veiga.

xunta
inega

Onde están as nosas granxas?

mapas_LOSROSALES_20191216_v1

CONTACTO